vogelvlucht

Wonen

Alle woningen zijn verkocht of verhuurd. Er zijn nog enkele parkeerplaatsen te koop.

Algemene toelichting op de gerealiseerde woningen:

In Banne Centrum zijn 67 koopappartementen in de betaalbare klasse vanaf € 79.000 v.o.n., 50 huurappartementen in de vrije sector huur (Syntrus Achmea), 36 zorgappartementen voor Cordaan en 28 WIBO-woningen en 23 ‘gewone’ sociale huurwoningen van Woningcorporatie Rochdale gerealiseerd.

Kortom, een breed scala aan woningtypen dat beantwoordt aan de uiteenlopende wensen van even zovele verschillende bewoners: van starters tot senioren.

Makelaars koopappartementen
De makelaarskantoren waren ERA van de Steege (020-435 70 40) en Hoekstra en van Eck (020 – 636 05 80) uit Amsterdam Noord.

Alle woningen voldoen aan de eisen die men tegenwoordig stelt aan kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid.

Duurzaam verworven energie
Voor de energievoorziening van de woningen in Noord is een convenant gesloten met Westpoort Warmte, gemeente en initiatiefnemers vernieuwing Amsterdam Noord. Op deze manier wordt de stoom die wordt gebruikt voor het aandrijven van de stoomturbines, voor het opwekken van elektra in de Westpoortcentrale, hergebruikt voor het verwarmen van de woningen, wat een belangrijke bijdrage levert aan de doelstelling om de CO2 uitstoot te reduceren.